Skip links

Algemene voorwaarden transportdiensten

Algemene Voorwaarden voor Transportdiensten

Laatst bijgewerkt: 10-09-2023


Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van de transportdiensten aangeboden door [Jouw Bedrijfsnaam] (“Wij”, “Ons” of “Onze”) aan klanten (“Klant” of “U”). Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

  1. Transportdiensten

1.1. Wij bieden transportdiensten aan in overeenstemming met de overeengekomen specificaties en voorwaarden zoals uiteengezet in afzonderlijke overeenkomsten.

1.2. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw vracht veilig en tijdig wordt vervoerd, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, schade, of verlies die buiten onze controle vallen.

  1. Tarieven en Betaling

2.1. De tarieven voor onze transportdiensten worden bepaald op basis van overeengekomen prijzen en tariefstructuren. Tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen met voorafgaande kennisgeving.

2.2. Betalingen dienen op tijd te worden verricht volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Late betalingen kunnen leiden tot extra kosten.

  1. Verzekering

3.1. Wij handhaven passende verzekeringen voor aansprakelijkheid, maar het is uw verantwoordelijkheid om uw vracht te verzekeren tegen verlies, schade of diefstal tijdens het transport.

  1. Aansprakelijkheid

4.1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de voorwaarden zoals uiteengezet in onze afzonderlijke overeenkomsten en in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

  1. Annulering en Wijziging

5.1. Annuleringen en wijzigingen van transportopdrachten dienen tijdig en schriftelijk te worden gemeld volgens de overeengekomen procedures.

  1. Privacy

6.1. Wij respecteren uw privacy en zullen persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid behandelen.

  1. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

7.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van [Rechtsgebied]. Geschillen worden beslecht volgens de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van [Rechtsgebied].

  1. Wijzigingen in de Voorwaarden

8.1. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen met voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactinformatie

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden of onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via info@multi-group.eu.