Skip links

Havenkapiteins Port of Antwerp-Bruges: “Waken over veiligheid in de haven”

De havenkapiteinsdienst van de Port of Antwerp-Bruges heeft een cruciale rol als toezichthouder op de veiligheid, beveiliging en de vlotte doorstroming van het verkeer in de haven. Ze staan met één voet aan land en één voet in het water, zowel preventief als gericht op het handhaven van een soepele goederenstroom.

Het handhaven van een vlotte goederenstroom is van essentieel belang. Volgens Vanlaer, een van de havenkapiteins, ligt de nadruk op Business Continuity Management (BCM), met risicoanalyses als rode draad. Ze onderzoeken wat de normale gang van zaken in de haven zou kunnen verstoren en ontwikkelen reactieplannen. Dit kan variëren van intern onderzoek tot samenwerking met externe experts. Ze voeren wijzigingen door in regelgeving, verbeteren processen en putten uit eerdere ervaringen in de haven of elders om projecten veilig te laten verlopen.

Pettens, een andere havenkapitein, benadrukt het belang van voorbereiding. Ze maken afspraken met belanghebbende partijen, organiseren oefeningen en updaten de havenpolitieverordening met nieuwe regels, zoals bijvoorbeeld voor duurzame brandstoffen. Ze onderzoeken risico’s en zoeken naar best practices om deze te verminderen of te voorkomen.

Bij gevaarlijke goederen, zoals lithiumbatterijen in elektrische voertuigen, blijven er uitdagingen. Ze werken samen met terminaloperators, brandweer en overheidsinstanties om risicoanalyses uit te voeren en incidenten te minimaliseren.

Elke container volledig inspecteren voor de douane is niet haalbaar vanwege de impact op de goederenstroom. In plaats daarvan richten ze zich op proactieve maatregelen zoals douanecertificering en digitalisering, waardoor iedereen snel op de hoogte is van risicovolle ladingen.

De havenkapiteins werken nauw samen met havengebruikers, interne diensten en andere instanties zoals de brandweer, politie en maritieme dienstverleners. Ze delen informatie met andere havens om supply chains duidelijker en veiliger te maken.

Vanlaer en Pettens bespreken ook de modernisering van de havenkapiteinsdienst, waarbij vroegere dokmeesters zijn vervangen door meer veelzijdige port authority field officers (pafo’s). Deze verandering heeft de veiligheidsstatistieken positief beïnvloed.

Hoewel de havenkapiteins verantwoordelijk zijn voor de handhaving van veiligheid en beveiliging, richten ze zich niet op criminaliteitsbestrijding, wat de taak is van de politie. Ze controleren of bedrijven voldoen aan de beveiligingsregelgeving en faciliteren informatie-uitwisseling met relevante instanties.

Er is ook aandacht voor cybersecurity, en de havenkapiteinsdienst deelt informatie met andere diensten om de haven veilig te houden.

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen kunnen er incidenten plaatsvinden, zoals onlangs toen activisten de aardgasterminal in Zeebrugge bereikten. In dergelijke situaties gebruiken de havenkapiteins proportionele maatregelen volgens dreigingsniveaus en werken ze nauw samen met andere overheidsinstanties.

Een centrale controlekamer in Zeebrugge heeft tot doel de communicatie, veiligheid en beveiliging in het hele havengebied te verbeteren. Dit omvat het aansluiten van duizenden camera’s en moderne technologie om de haven 24/7 te bewaken.

Tot slot werken de havenkapiteins aan een meldpunt waar burgers vragen, klachten en verdachte activiteiten kunnen melden, en dit zal ook in Antwerpen worden uitgerold. Ze zijn toegewijd aan het handhaven van de veiligheid en efficiëntie van de havenactiviteiten.

Port of Antwerp lanceert ‘zero pellet loss innovation challenge’ Innovatieve oplossingen gezocht voor complex laadproces vanuit silo’s Antwerpen is binnen Europa dé hub voor zowel productie, behandeling als distributie van kunststof pellets. Deze maken deel uit van ons dagelijks leven. Van smartphones en fietsen tot matrassen, isolatie, zonnepanelen en levensreddend medisch materiaal. Samen met de kunststofindustrie streeft Port of Antwerp ernaar om het verlies van deze pellets tijdens verschillende handelingen in de keten tot een absoluut minimum te herleiden. In het kader van ‘zero pellet loss’, lanceert Port of Antwerp daarom vandaag een innovation challenge om een oplossing te ontwikkelen die mee helpt voorkomen dat er pellets verloren gaan tijdens het beladingsproces van bulkwagens en -containers vanuit silo’s. Zero pellet loss ​Jaarlijks vinden miljoenen pellets hun weg via de Antwerpse haven naar hubs verder in Europa. Tijdens de verschillende handelingen in de keten ​ (productie, logistiek, transport en verwerking) kunnen kleine hoeveelheden korrels verloren gaan die mogelijks in het milieu kunnen terechtkomen. De havengemeenschap is zich ervan bewust dat deze pellets, net zoals ander zwerfvuil, daar niet thuishoren. Daarom streeft Port of Antwerp naar ‘zero pellet loss’ en worden samen met de kunststofketen initiatieven opgezet om te voorkomen dat deze kunststof pellets verloren gaan. De uitdaging: zero pellet verlies bij het laden vanuit silo’s ​Kunststof pellets worden opgeslagen in silo’s. Tijdens het beladen van de bulkwagens en -containers vanuit de silo’s bestaat de kans op morsen, ondanks bestaande opvang- en reinigingsprocedures. Bovendien kunnen sommige kunststof pellets bovenop de bulkwagen of het chassis blijven liggen die vervolgens mogelijks in het milieu terecht komen. Er werden door de producenten en logistieke spelers reeds diverse initiatieven geïmplementeerd om mogelijk verlies te beperken zoals opzetkragen rond de laadarmen om opspattende pellets op te vangen. Desalniettemin is nog ruimte voor vernieuwing om het proces verder te optimaliseren. De laatste pellets zijn immers vaak de moeilijkste om weg te werken. Omdat de haven van Antwerpen voor een groot aantal bedrijven in de kunststofindustrie fungeert als een polymerenhub is het net de uitdaging om rekening te houden met een diversiteit aan types silo’s, gebruikers, procedures, containers en polymeren. Innovation challenge ​Om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan, lanceert Port of Antwerp vandaag een innovation challenge. Kandidaten die een innovatieve oplossing hebben om te vermijden dat er kunststof pellets verloren gaan tijdens het beladingsproces vanuit silo’s, kunnen tot 29 mei 2022 hun idee indienen. Een experten jury uit de kunststofindustrie beoordeelt de inzendingen op basis van meerdere criteria waaronder brede toepasbaarheid, efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid, haalbaarheid, vernieuwende elementen en zero loss. Na een eerste selectieproces, worden de weerhouden concepten getest op haalbaarheid. De oplossing met het beste bewezen resultaat ontvangt van Port of Antwerp een cheque van 5000 euro. ​