Skip links

Port of Antwerp lanceert ‘zero pellet loss innovation challenge’

Antwerpen, als de belangrijkste hub voor de productie, behandeling en distributie van kunststof pellets in Europa, speelt een cruciale rol in ons dagelijks leven. Kunststof pellets worden gebruikt in diverse producten, variërend van smartphones en fietsen tot matrassen, isolatiemateriaal, zonnepanelen en medische apparatuur. In samenwerking met de kunststofindustrie streeft Port of Antwerp ernaar om het verlies van deze pellets in de gehele logistieke keten tot een absoluut minimum te beperken. Als onderdeel van dit streven naar ‘zero pellet loss’, heeft Port of Antwerp vandaag een innovatie-uitdaging gelanceerd om een oplossing te ontwikkelen die kan helpen voorkomen dat pellets verloren gaan tijdens het laadproces van bulkwagens en containers vanuit silo’s.

Zero pellet loss

Jaarlijks passeren miljoenen kunststof pellets de Antwerpse haven op weg naar bestemmingen elders in Europa. Tijdens verschillende stappen in de logistieke keten (zoals productie, logistiek, transport en verwerking) kunnen kleine hoeveelheden pellets verloren gaan, wat mogelijk tot milieuvervuiling kan leiden. De havencommunity begrijpt dat deze pellets, net als ander zwerfvuil, niet thuishoren in het milieu. Daarom zet Port of Antwerp zich in voor ‘zero pellet loss’ en werkt samen met de kunststofindustrie om maatregelen te nemen om het verlies van deze kunststof pellets te voorkomen.

De uitdaging: Zero pellet loss bij het laden vanuit silo’s

Kunststof pellets worden opgeslagen in silo’s. Tijdens het laden van bulkwagens en containers vanuit deze silo’s bestaat de kans op morsen, zelfs ondanks bestaande opvang- en reinigingsprocedures. Bovendien kunnen sommige pellets bovenop de bulkwagen of het chassis achterblijven en uiteindelijk in het milieu terechtkomen. Producenten en logistieke spelers hebben al verschillende initiatieven genomen om mogelijk verlies te minimaliseren, zoals het gebruik van opzetkragen rond laadarmen om gemorste pellets op te vangen.

Desondanks is er nog ruimte voor innovatie om het proces verder te optimaliseren, vooral omdat de laatste pellets vaak het moeilijkst zijn om te behandelen. Aangezien de haven van Antwerpen fungeert als een belangrijke polymerenhub voor tal van kunststofbedrijven, moet de oplossing rekening houden met verschillende soorten silo’s, gebruikers, procedures, containers en polymeren.

Innovatie-uitdaging

Om deze uitdaging gezamenlijk aan te gaan, heeft Port of Antwerp vandaag een innovatie-uitdaging gelanceerd. Kandidaten met innovatieve oplossingen om het verlies van kunststof pellets tijdens het laden vanuit silo’s te voorkomen, kunnen hun ideeën indienen tot 29 mei 2022. Een expertjury uit de kunststofindustrie zal de inzendingen beoordelen op criteria zoals breed toepasbaarheid, efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid, haalbaarheid, innovatieve elementen en zero loss. Na een eerste selectieproces worden de geselecteerde concepten getest op hun haalbaarheid. De oplossing met de beste resultaten ontvangt een prijs van 5000 euro van Port of Antwerp.